Kursevi engleskog jezika

Naredne grupe engleskog jezika predviđene su na jesen 2022.

Nastava će se održavati samo vikendom. 

Kandidati za više nivoe (osim početnog) trebaju raditi ulazni test.

Testiranje uz najavu može se obaviti svakim radnim danom između 11 i 17h. 

Tačno vrijeme održavanja kurseva bit će objavljeno tokom juna.


Naš opći program za kurseve engleskog jezika je podijeljen u tri nivoa koji imaju pod nivoe.
Polaznik će biti pismeno testiran prije nego što mu se dodijeli nivo nastave koji će pohađati.
Nastavu se održava  po Headway literaturi, grupe su do 10 polaznika

Podjela kurseva za Engleski jezik


    Kurs za engleski jezik: Beginning - Osnovni nivo
    A1 Beginner, ili početni za totalne ili lažne početnike (40 časova)
    A2 Elementary ili elementarni nivo (40 časova)


    Kurs za engleski jezik: Intermediate - Srednji nivo
    B1 Pre-Intermediate ili niži srednji nivo (40 časova)
    B2 Intermediate ili srednji nivo (50 časova)


    Kurs za engleski jezik: Advanced - Napredni nivo
    C1 Advanced ili napredni nivo (50 časova)
    C2 Upper Advanced ili viši napredni nivo (50 časova)