Edukacije i radionice za Geštalt i AVP-PAN

 

Edukacija iz Gestalt Psihoterapije u BiH

Radionice na temu: AVP-PAN –„Kreativno upravljanje konfliktom“

Radionice na temu samopouzdanja, komunikacijskih vještina i timskog rada

 


 

EDUKACIJA IZ GESTALT PSIHOTERAPIJE U BiH 

Suradnja sa:

IGW - Institut für Integrative Gestalttherapie – Würzburg Njemačka

Poštovana kolegice, poštovane kolege,

Pozivamo Vas u edukaciju iz jedne od najmoćnijih i najutjecajnijih metoda humanističke psihoterapije.

Edukacija iz Gestalt psihoterapije uključuje usvajanje teorijskih znanja, ali i iskustveno stjecanje znanja kroz rad na sebi i rad sa klijentima. Gestalt pristup potiče upoznavanje sebe iz načina na koje komuniciramo s okolinom. Usmjerenošću na "sada i ovdje" pomaže uspostavu ravnoteže između sadašnjeg života i prošlih iskustava, a osvještavanjem vlastitog „ja“ kroz vježbe i aktivnosti omogućava pronalaženje novih načina reagiranja u konfliktnoj situaciji, dakle povećava sposobnost kreativne prilagodbe.

Namijenjena je stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti kroz osobno iskustvo i rast.

Njemačka riječ «Gestalt» obuhvaća širok spektar koncepata: oblik, lik, cjelokupni oblik, konfiguraciju. Odnosi se na strukturalnu cjelinu koja je različita od, i više nego suma dijelova. Tako je, primjerice, ljudsko biće holistički sustav – biološki, psihološki, socijalni, spiritualni – i teško je analizirati bilo koji od ovih sustava zasebno, ne povezujući ih međusobno u cjelinu.

Principi geštalt terapije.

 1. Živi u sada, živi ovdje u trenutnoj situaciji
 2. prihvati sebe kakav si
 3. opažaj svoju okolinu i postupaj sa njom s hodno tome kakva ona jeste, a ne kakva bi želio da bude
 4. budi pošten prema sebi
 5. izrazi se kroz svoje želje, misli i osjećanja i ne manipuliši sobom i drugima kroz racionalizacije, očekivanja, procjenjivanja i iskrivljavanja
 6. doživi u potpunosti čitavu skalu svojih osjećanja kako prijatnih tako i neprijatnih
 7. ne prihvataj spoljašnje zahtjeve koji su u suprotnosti sa tvojim poznavanjem sebe.
 8. budi spreman da eksperimentiraš, da se susretneš sa novim situacijama
 9. budi spreman na promjene i razvoj.

Tko može u edukaciju:

 • Ako ste Ljekar, socijalni radnik, socijalni pedagog, psiholog, pedagog-psiholog, defektolog možete dobiti CERTIFIKAT GESTALT PSIHOTERAPEUTA, a iz drugih humanističkih profesija (profesori, pravnici) mogu dobiti CERTIFIKAT ZA GESTALT SAVJETNIKA.
 • Edukacija je po programu IGW-a. Njemačka, i u saradnji sa IGW - Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg, organizoramo edukaciju u Tuzli, Sarajevu ili drugim gradovima u BiH, zavisno od broja kandidata. Edukacijska  grupa je od 15-16 članova, a uz određene uslove može i  manja grupa.
 • Edukacija traje 4 godine-dobija se Index na početku edukacije, a po završavanju Certifikat Instituta IGW Wursburg-Njemačka. Diploma-Certifikat vam je priznat u EU i možete raditi sa njim van BiH. Sa tim certifikatom uz aplikaciju dobijate Evropski Certifikat za gestalt psihoterapeuta i imate mogućnost dalje da aplicirate za ECP (evropskog certifikata za psihoterapiju).
 • Cjelokupan 4-godišnji Program dobijate na poćetku edukacije-predradionici.
 • Plaća se po radionici na račun organizacije, cijena- dogovor na prvoj predradionici- ali vodimo računa o finansijskoj situaciji mladih u BiH i sigurno ćete biti zadovoljni.
 • Treneri u edukaciji su vrhunski stručnjaci iz BiH, Njemačke, Austrije, Engleske, Hravtske ili neke druge zemlje u zavisnosti od teme rdionice.

Dodatne informacije možete dobiti na:

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Radionice na temu: AVP-PAN –„Kreativno upravljanje konfliktom“ 

Program

AVP-PAN  je iskustveni  program koji se realizira kroz radionice i koji vam  nudi  priliku da se  promijene. Ima  duhovnu  osnovu,  ali  ne  promoviše  nikakve  religijske  doktrine. PAN  je  program  za  svakoga  bez  obzira  na  rasu,  religiju, političke  nazore  ili nacionalno porijeklo. Temelji se  na  uvjerenju  da  u  svakom  od  nas postoji snaga za  mir, koja  okuplja svoje  sudionike  i  voditelje  iz  svih  vjera,  rasa i  načina života.

Misija

Misija  PAN-a  je  orijentisana  na  osnaživanje  i  podsticanje ljudi  da  vode  nenasilan  život  putem  potvrđivanja,  poštivanja  sebe i drugih, izgradnje  zajedništva,  saradnje  i  povjerenja.Temelji se i  razvija iz  stvarnog životnog  iskustva  sudionika, a izgrađuje se na duhovnoj osnovi potičući  svakog sudionika  na  pozitivno  mijenjanje samog  sebe  i  svijeta.

Ciljevi

PAN  je pokret  koji je od  svojih  početaka izgrađivan kao  međunarodni  dobrovoljni  pothvat, a čija  je svrha  redukcija  nasilja u  međuljudskim  odnosima u   društvu neovisno o uzrastu, spolu ili drugim ličnim karakteristikama. Cilj je smanjiti nasilje u porodicama, školama, na ulici, organizacijama.

-učenje  o PAN  metodi  rješenja  konflikta  gdje  bi  učestvovali  građani, mirovni  aktivisti, prosvjetni  radnici,  psiholozi  i  drugi  profesionalci  koji ove metode mogu koristiti   u svojim  radnim  i  porodičnim  okruženjima.

- razvoj  grupa  PAN trenera je od onih  učesnika koji mogu iznijeti  program  u svojim   zemljama i organizovati  radionice  samostalno,  održavajući  veze  sa trenerima iz  drugih  zemalja.

Edukacija iz AVP-a:  se sastoji od tri radionice: bazična, napredna i radionica za trenere.

Za cijelokupnu (trodnevnu) radionicu - najmanje 16 sati, učesnici dobijaju CERTIFIKAT o završenom  treningu.

Radionice  se realiziraju u okviru 3 dana. Broj učesnika 30 i više.

 

Cijena radionice po učesniku: 60 KM

Voditelji: certificirani treneri

Sve dodatne informacija na

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Radionice na temu samopouzdanja, komunikacijskih vještina i timskog rada 

Program

6 Radionica po 3 sata se sastoje od iskustvenih vježbi. Cjelokupni  program koji se realizira kroz radionice nudi vam  priliku da se  promijenite. Sadržaj radionica ima  i duhovnu  osnovu,  ali  ne  promoviše  nikakve  religijske  doktrine. Radionice sa   programom su  za  svakoga  bez  obzira  na religiju, političke  nazore  ili nacionalno porijeklo. Temelji se  na  uvjerenju  da  u  svakom  od  nas postoji snaga za  promjenu za mir, saradnju.

Radionice su osmišljene za razvoj:

 •  samopoštovanja i samopouzdanja ali i za poštovanje drugoga i drugačijega.
 •  sticanje  i razvoj komunikacijskih vještina
 •  rješavanje konflikta na kreativan način
 •  kako biti kreativan u timu i timskom radu

Radionice bi se realizirale u okviru 2 ili 3 dana u zavisnosti kako odgovara učesnicima ili u setovima od po 3 sata u okviru 6 sedmica.

Cijena radionice po učesniku je  60 KM ili po 10 KM po radionici od 3 sata.

Radionicu vode certificirani treneri.

Sve dodatne informacija na

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.